Welkom bij advocatenkantoor August Gooris in Jette

Advocatenkantoor in Jette, nabij Brussel

Gooris Advocaten in Jette is een middelgroot advocatenkantoor waar efficiëntie, direct contact met de cliënt en optimale dienstverlening centraal staan.

Niet alleen pleiten en partijen vertegenwoordigen in rechte zijn belangrijk voor advocatenkantoor Gooris in Jette, maar ook raad geven en compromissen trachten te bereiken.

Materies

Gooris Advocaten in Jette is specialist in volgende materies:

  • handelsrecht
  • strafrecht
  • verzekeringsrecht
  • recuperaties

Onze tarieven

Indien het om een betwiste zaak gaat, beloopt het ereloon, buiten de kosten, tussen de 100 en 250 euro/uur naargelang de complexiteit van het dossier en mogelijke andere parameters. Voor recuperaties gelden andere tarieven die voorafgaandelijk worden besproken.

August Gooris

Gooris August

Advocaten

August Gooris

Wiet Goris

Emilie Verbeken