top of page
Wetboeken met hamer

ONZE TARIEVEN ONDER DE LOEP

Tarieven

Advocatenkantoor Gooris August in Jette is gespecialiseerd in volgende materies: handelsrecht, verzekeringsrecht, strafrecht en recuperaties.

Indien het om een betwiste zaak gaat, beloopt het ereloon, buiten de kosten, tussen de 100 en 250 euro/uur naargelang de complexiteit van het dossier en mogelijke andere parameters.

Voor recuperaties gelden andere tarieven die voorafgaandelijk worden besproken.

bottom of page